[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 2096

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[TYŃCZA] odsyłacz/wariant cf tyniec
[TYPIEC] 0
TYPOGRAF 5
[TYPOGRAFCZYK] 0
[TYPOGRAFSKI] 0
TYRAĆ 3
TYRAĆ SIĘ 2
TYRAN 251 sb też tyrannus (17), tyranus (1), tyrran (2)
TYRANIZOWAĆ 1
[TYRANNIDA] 0
TYRANNIJA 5
TYRANNUS odsyłacz/wariant cf tyran; w tym: n-pers (2)
TYRANUS odsyłacz/wariant cf tyran
TYRAŃSKI 27
TYRAŃSKIE 1
TYRAŃSKO 1
TYRAŃSTWO 90 też tyrraństwo (2)
[TYRLE] odsyłacz/wariant cf [terle]
[TYRLICZ] 0
TYRLIKANIE 1
[TYRLIKOWAĆ] 0
TYROEŃSKI 2
TYROLEŃSKI 1
TYROLSKI 4
TYRRAN odsyłacz/wariant cf tyran
TYRRAŃSTWO odsyłacz/wariant cf tyraństwo
TYRREŃSKI 1
TYRSKI 35
TYRUSOW 1
[TYRYJA] 0
[TYRYJAK] 0
TYRYJAŃSKI 1
TYRYJSKI 1
TYSIĄC 2207
[TYSIĄCCHYTRZEC] 0