[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 2272

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
GAMRATKA 14 sb
(GAMRATLIWIE) prawdopodobne cf niegamratliwie
GAMRATLIWOŚĆ 1 sb
GAMRATLIWY 1 ai
GAMRATNY 7 ai
GAMRATOWAĆ 2 vb
GAMRATOWANIE 6 sb
[GAMRATOWSKI] 0
GANA 1 sb
GANECZEK 2 sb
GANEK 74 sb
[GANG] 0
GANGRENA 3 sb
[GANIAĆ] 0
GANIAĆ (?) słownikowe Sł stp
GANIĄCY 3 part
[GANICIEL] 0
GANICIEL słownikowe Cn
GANIĆ 585 vb impf
GANIĆ SIĘ 7 vb
GANIEBNIE odsyłacz/wariant cf haniebnie
(GANIEBNIK) prawdopodobne cf haniebnik
GANIEBNO (?) słownikowe Sł stp
GANIEBNOŚĆ 2 sb też [haniebność]
GANIEBNY odsyłacz/wariant cf haniebny
GANIENIE 20 sb
GANION 26 part też ganiony (1), ganion a. ganiony (6)
GANIONY odsyłacz/wariant cf ganion
GANKOWY 1 ai
GAŃBA odsyłacz/wariant cf hańba
(GAŃBIARZ) prawdopodobne cf hańbiarz
(GAŃBIĄCY) prawdopodobne cf hańbiący
(GAŃBICIEL) prawdopodobne cf hańbiciel
GAŃBIĆ odsyłacz/wariant cf hańbić
(GAŃBIĆ SIĘ) prawdopodobne cf hańbić się