[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 2272

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[GWAŁTOWNICTWO] 0 sb
GWAŁTOWNIE 156 av
GWAŁTOWNIK 120 sb
[GWAŁTOWNIKOW] 0 ai
GWAŁTOWNOŚĆ 4 sb
GWAŁTOWNY 332 ai
GWAŁTOWY 1 ai
1. GWAR 1 sb =hałas
2. GWAR 39 sb praw. z niem. Gewähr
[GWARA] 0 sb
GWARDA odsyłacz/wariant cf garda
GWARDYJA 1 sb
GWARDYJAN odsyłacz/wariant cf gardyjan
[GWARECKI] 0 ai też [gworecki]
GWAREK 1 sb
!GWARNO słownikowe Sł stp
[GWARNY] 0 ai
[GWAROWAĆ] 0 vb
[GWAROWANY] 0
[GWAROWNIK] 0 sb
[GWART] 0
GWARZĄCY słownikowe Sł stp
GWARZYĆ 3 vb
[GWAŚNY] (?) 0
GWEKS 1 sb albo gweksy (pl t)
GWEKSY odsyłacz/wariant cf gweks
GWELF 1 sb
GWERRA 7 sb
GWEŚNY 2 ai też gwieśny (1)
GWET słownikowe Sł stp
GWIAZDA 794 sb
GWIAZDARSKI 25 ai też gwiazdarzki (1)
GWIAZDARZ 23 sb
GWIAZDARZKI odsyłacz/wariant cf gwiazdarski
GWIAZDECZKA 4 sb