[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 2272

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
GWIAZDECZNY 10 ai
GWIAZDERNA słownikowe Sł stp
GWIAZDKA 15 sb
[GWIAZDMISTRZ] 0 sb
[GWIAZDNY] 0
GWIAZDNY słownikowe Sł stp
[GWIAZDOGUŚLNOŚĆ] 0
GWIAZDOMĘDRELLA 1 sb
GWIAZDOMOCNY słownikowe Sł stp
GWIAZDOMOWCA słownikowe Sł stp
GWIAZDOPAD słownikowe Sł stp
GWIAZDOSZ słownikowe Cn
GWIAZDOWNIK słownikowe Sł stp
[GWIAZDOWNY] 0 ai
GWIAZDOWY 1 ai
[GWIAZDOZOR] 0 sb
GWIAZDOZORCA 2 sb
GWIAZDOZORNY 1 ai
[GWIAZDOZORSTWO] 0
[GWIAŹDZIANY] 0 ai
GWIAŹDZISTY 5 ai
GWICHT 16 sb też gwichta (1), [wicht]
GWICHTA odsyłacz/wariant cf gwicht
GWICHTOWY słownikowe Cn
GWIEŚNY odsyłacz/wariant cf gweśny
[GWISNO] 0 av
[GWISZCZ] 0
GWIZDAĆ 2 vb
GWIZDANIE 3 sb
GWIŹDŹ słownikowe Sł stp
GWIŻDŻ słownikowe Sł stp
GWOLI odsyłacz/wariant cf ku, wola
[GWORECKI] odsyłacz/wariant cf [gwarecki]; OrdunekGórn 44
(GWOŹDZIARCZYN) prawdopodobne cf [goździarczyn]
(GWOŹDZIARKA) prawdopodobne cf [goździarka]