[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3485

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[MYDLNY] 0 ai
[MYDŁNICA] 0 sb też [mydlnica]
MYDŁO 63 sb
[MYDŁOWY] 0
MYGDAŁ odsyłacz/wariant cf migdał
MYGDAŁOWY odsyłacz/wariant cf migdałowy
MYJAĆ 3 vb
MYJAĆ SIĘ 5 vb
MYK słownikowe Cn
MYKAĆ 5 vb impf
MYKAĆ SIĘ 1 vb
MYKŻE 1 int
(MYLENIE) prawdopodobne cf [melenie]
MYLIĆ 37 vb
MYLIĆ SIĘ 213 vb też melić się (1)
(MYLNIE) prawdopodobne cf niemylnie
[MYLNOŚĆ] 0 sb też [myłność]
MYLNY 3 ai
[MYLON] 0
MYLSKI odsyłacz słownikowy cf milski
MYŁKA 1 sb też [mełka]
[MYŁNOŚĆ] odsyłacz/wariant cf [mylność]; KołakWiek A3
MYNCA odsyłacz/wariant cf myńca
MYNCARZ 35 sb też myńcarz (5), mincarz (4), mynicarz (3), mynczarz (2), minczarz (1), mencarz (1), miencar a. mienczar (1), myncarz a. myńcarz a. mincarz a. mińcarz
MYNCZARZ odsyłacz/wariant cf myncarz
MYNICA odsyłacz/wariant cf myńca
MYNICARZ odsyłacz/wariant cf myncarz
[MYNICZNY] 0
MYŃCA 114 sb też mińca (22), mynica (12), minca (6), menica (4), mienica (4), mynca (3), minica (2), minnica (1), meńca (1), mieńca (1), myńca a. mynca (4), menca
[MYŃCARKA] 0 sb albo [mińcarka]
MYŃCARZ odsyłacz/wariant cf myncarz
[MYŃCZARSKI] odsyłacz/wariant cf mińcarski
MYRABOLAN odsyłacz/wariant cf mirabolan
[MYRCHA] odsyłacz/wariant cf mercha; ReuchlinBartBydg z3 (a. mircha)
MYRRA odsyłacz/wariant cf mirra