[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3485

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
MYSZOŁOW słownikowe Cn
[MYSZOŁOWNY] 0 ai
MYSZOTRZEW 2 sb m
MYSZUR 2 sb
MYSZY 23 ai
[MYSZYNOWY] 0 ai
[MYSZYŃSKI] 0
MYŚL 3243 sb f też mysl a. myśl (2218), myszl a. myśl (17); też w funkcji av myślą
[MYŚLAĆ] 0 vb
[MYŚLAWAĆ] 0 vb DługMWilk Bv
[MYŚLAWĄCY] 0
MYŚLĄ odsyłacz/wariant cf myśl
MYŚLĄC odsyłacz/wariant cf myślący
MYŚLĄCY 16 part też myśląc (1), myslący a. myślący (11)
MYŚLEĆ odsyłacz/wariant cf myślić
MYŚLENIE 83 sb też myslenie a. myślenie (49), myszlenie a. myślenie (2)
MYŚLICIEL słownikowe Sł stp
MYŚLICTWO 4 sb albo myslictwo
MYŚLIĆ 1440 vb impf też myśleć (3), myśleć a. myślić (76), myślić a. myslić (925)
MYŚLIMICKI odsyłacz/wariant cf śklenica (myślimicka śklenica)
MYŚLISTWO 61 sb też myśliwstwo (20), myślistwo a. myśliwstwo a. myslistwo a. mysliwstwo (40)
MYŚLIW odsyłacz/wariant cf myśliwy
MYŚLIWCOWA 2 sb też mysliwcowa a. myśliwcowa (1)
[MYŚLIWCOWY] 0 ai albo mysliwcowy
MYŚLIWCY odsyłacz/wariant cf myśliwczy
MYŚLIWCZY 5 ai też myśliwcy (1); myśliwcy a. myśliwczy a. mysliwcy a. mysliwczy (3)
[MYŚLIWCZYK] 0 sb
[MYŚLIWIE] 0 av
MYŚLIWIEC 70 sb też myśliwiec a. mysliwiec (39), myśliwiec a. myszliwiec (3)
[MYŚLIWIECKI] 0
MYŚLIWSKI 4 ai też myśliwski a. mysliwski (3)
MYŚLIWSTWO odsyłacz/wariant cf myślistwo
MYŚLIWY 22 ai też myśliw (3), myśliwy a. mysliwy (12)
[MYŚLNY] 0 ai albo myszlny
MYŚLONY 1 part albo myszlony