[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 849

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
Ł 8 litera
ŁABAJ 1 sb
ŁABĘCI 11 ai
ŁABĘCIĘ 2 sb
[ŁABĘCIOWY] 0
ŁABĘĆ 60 sb też łabędź (2)
(ŁABĘDZI) prawdopodobne cf łabęci
ŁABĘDŹ odsyłacz/wariant cf łabęć
[ŁABUZIE] 0 sb
ŁACEN odsyłacz/wariant cf łacny
ŁACHA 4 sb też lacha (1), łacha a. lacha (2)
ŁACHACZ 1 sb
[ŁACHAĆ] 0 vb
[ŁACHANIE] 0 sb
[ŁACHETA] 0
ŁACHMAN 2 sb albo łachmana (f)
ŁACHMANA odsyłacz/wariant cf łachman
ŁACHMANINA słownikowe Cn
[ŁACHT] odsyłacz/wariant cf [łatr]
[ŁACHTAĆ] 0 vb
[ŁACHTANIE] 0 sb
[ŁACHTR] odsyłacz/wariant cf [łatr]
[ŁACICZKA] (?) 0 sb
ŁACIĆ słownikowe Sł stp
ŁACINA 262 sb
ŁACINIK odsyłacz/wariant cf łacinnik
[ŁACINKA] 0 sb
ŁACINNIK 253 sb też łacinik (16)
1. ŁACIŃSKI 828 ai
2. ŁACIŃSKI słownikowe Sł stp
ŁACIŃSKIE 2 av
[ŁACIZNA] 0 sb
[ŁACKI] 0 ai
ŁACNIĆ 1 vb
ŁACNIĆ SIĘ 1 vb