[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7818

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
S 47 litera, z (ze), s. skrót + n-pers (inicjał) (1685) // cf z, ze
[SA] 0 GilPos 127
SABAJSKI 1 hasło do usunięcia; przymiotnik od nazwy własnej
SABAŃDYJSKI 1 hasło do usunięcia; przymiotnik od nazwy własnej
SABAONITA 1
SABAOT 4 sb m
SABAT odsyłacz/wariant cf szabat
[SABATARYJUS] sb m
SABATNY odsyłacz/wariant może też sabbatni?
[SABATOWAĆ] vb impf GrzegRozdział F4
[SABATOWY] ai
SABAUDYJSKI 2
SABBAT odsyłacz/wariant cf szabat
SABBATNI odsyłacz/wariant może do sabatny?
SABELEK 1 sb m
SABELIJANIN 18
SABELLIJAN 21 sb m
SABELLIJANCZYK 1 sb m
SABELLIJANIZM 1 sb m
SABELLIJAŃSKI 1 ai
SABELLIJAŃSTWO 2 sb n
SABELLIJUSZOW 5 ai
SABELLOW 1 ai
[SABINA] sb f
[SABLA] odsyłacz/wariant 0 sb cf szabla, StryjPocząt - slaba (błąd rękopisu)
[SABOTOWAĆ] 0
SABURRACYJA 1 sb f
[SACZEK] sb m
[SACZĘ] sb n
[SACZNIK] sb m
SAĆ odsyłacz/wariant cf ssać
SAD 132 sb m
SADDUCEUSZ odsyłacz/wariant cf saduceusz
SADDUKEUSZ 2
SADECZEK 1 sb m