[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 97790
hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŻUROWY 1
[ŻURZYĆ SIĘ] 0
[ŻUWAĆ] 0
ŻUWKA 2
ŻUŻEL 4 też zużel (1)
[ŻUŻELA] 0
ŻUŻELICA 20 też zużelica (4), żeżulica (1)
ŻUŻELISTY 1
ŻWACZ 3 też []
ŻWAĆ 20
ŻWAN 3 też żwany (1)
ŻWANIE 3
ŻWANY odsyłacz/wariant cf żwan
[ŻWAWIDŁO] 0
[ŻWAWOŚĆ] 0
ŻWAWY 14
ŻYCIE 317
ŻYCZAĆ 2
ŻYCZĄCY 9
ŻYCZENIE 4
ŻYCZLIW odsyłacz/wariant cf życzliwy
ŻYCZLIWIE 31
ŻYCZLIWOŚĆ 164
ŻYCZLIWY 184 też życzliw (1)
ŻYCZNOŚĆ 16
ŻYCZNY 6
ŻYCZYCIELKA 1
ŻYCZYĆ 564
ŻYĆ 2599
ŻYD 3372 w tym n-pers
ŻYDACZEWSKI odsyłacz/wariant cf żydaczowski
ŻYDACZOWSKI 16 też żydaczewski (4)
ŻYDOSKI odsyłacz/wariant cf żydowski
ŻYDOSTWO 122 też żydowstwo (27); w tym n-loc (1), n-pers (9)
[ŻYDOTROJCZAK] 0