[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 97790
hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŻYDOW 8
ŻYDOWATWO 1
ŻYDOWCZYZNA 1
ŻYDOWECZKA 4 n-pers?
[ŻYDOWIĘ] 0
ŻYDOWIN 32 w tym n-pers (27)
ŻYDOWIZNA 1
ŻYDOWKA 42 sb w tym n-pers (33)
[ŻYDOWSCE] 0 av
ŻYDOWSKI 1641 też zydowski (10), żydoski (1)
[ŻYDOWSKIE] 0 av
ŻYDOWSTWO odsyłacz/wariant cf żydostwo
ŻYDOWSZCZYZNA 1
ŻYDUJĄCY 3
[ŻYDZIĘ] 0
ŻYJĄC 1
ŻYJĄCY 21 cf też 1.żywiący
ŻYLANY 1
ŻYLASTY 3
[ŻYLENIEC] 0
ŻYLISTY 3
ŻYLNY odsyłacz/wariant cf żyłny
ŻYŁA 587 też żeła (18)
ŻYŁECZKA 3 też żełeczka (1)
ŻYŁKA 51 też żełka (1)
ŻYŁNY 7 też żylny (2)
ŻYŁOWANIE 1
ŻYŁOWATOŚĆ 1
ŻYŁOWATY 12 też żełowaty (4)
ŻYŁOWITY 1
ŻYNAĆ 1
ŻYNARZ 1
ŻYR 6 cf też żer
ŻYRAWSKI 1
[ŻYRCA] 0