[zaloguj się]

RAJA (1) sb f

Fleksja

N sg raja.

Sł stp, Cn, Linde brak.

zool. Raja sp.; płaszczka, ryba z rodziny płaszczek właściwych (Rajidae) z podgromady spodoustnych (Elasmobranchii), o rombowatym kształcie ciała grzbietowo-brzusznie spłaszczonym, żyjąca na dnie mórz stref umiarkowanych: Rokien rybá po Włoſku Ráiá/ cżłowieká w morzu vmárłego/ áby zwierz morſki nie pożarł/ záchowywa y broni. BielKron 295v.

DDJ