[zaloguj się]

[GDZIELE pron

Oba e jasne.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zaimek przysłówkowy nieokreślony, wskazuje na miejsce: gdziekolwiek:

Połączenie: »gdziele ... około«: iáko proſté [krosty] tylko in ignobilibus partibus/ to ieſt po nogách/ brzuchu/ y gdźiele ſye około pokażą/ przymiotowé álbo ná głowie/ álbo ná ſzyi OczkoPrzymiot 639.

Cf GDZIE, GDZIEKOLI, GDZIEKOLWIE, GDZIEKOLWIEK, GDZIEŚ, LE]

MK