[zaloguj się]

BUCZNO (6) av

buczno (5), buszno (1) RybGęśli.

o jasne (tak Cn).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
Dumnie, okazale; arroganter, elate, insolenter, intoleranter, sublate, superbe Cn (6): Wiecháło ich [Polakow] pięćdzieſiat bucżno w miáſto StryjWjaz A4; Tám naprzod Moſkwá w Trąby/ w bębny vderzywſzy/ Proporce y Chorągwie buczno roſpuśćiwſzy/ Ná Litwę vderzyli StryjKron 742, 622; NiemObr 129; Alberte/ chceſz ſie widzę buczno wypráwowáć WyprPl C2v; Nikt ſię zá mię nie vimie/ bo pełno obłudy/ W ſercách ludzkich: á buſzno choć w poſtawce chudey. RybGęśli C2v.

Synonim: butnie.

Cf NIEBUCZNO

KN