[zaloguj się]

[BYLINA sb f

Fleksja

N sg bylina.

stp brak, Cn notuje w innym znaczeniu, Linde poza tym bez cytatu w innym znaczeniu.

Więzienie, ciemnica: Słowá práwne w rzeczy ſobie podobne [...] Poſłuſzeńſtwo/ Kábat/ Zákratą/ Więźienie/ Grzymká/ Izdebká/ Szátłáwá/ Sztok/ Ciemnicá/ Kaźń/ Kłodá/ Sadzáwká/ Byliná. GroicRejestr )(4v (Linde).

Synonimy: ciemnica, grzymka, izdebka, kabat, kaźń, kłoda, posłuszeństwo, sadzawka, więzienie.]

FP