[zaloguj się]

CALESPALON (1) part praet pass pf

calespalon a. calespalony.

Fleksja

L pl calespål(o)nych.

stp, Cn, Linde brak.

Ofiarowany według rytuału Starego Testamentu przez spalenie w całości:
Zestawienie: »calespalone ofiary« Abowiem gdybyś ty chćiał (v mnie) ofiáry/ wżdyćbymći ią oddał: ále ſię ty nie vkochaſz w cáleſpalonych ofiárách LatHar 166.

Cf CAŁOPALON, CAŁOSPALON

FP