[zaloguj się]

CAŁOWANY (3) part praet pass impf i ewentualnie pf

impf (1) OpecŻyw.

całowany (1), całowan (1), całowany a. całowan (1); całowany LatHar; całowan OpecŻyw.

Pierwsze a oraz o jasne; drugie a w formach złożonych jasne, w formie niezłożonej pochylone.

Fleksja
sg
f Acałowaną

sg m N (praed)całowany (1), całowån (1).f A całowaną (1).

stp, Cn, Linde brak.

Dotykany ustami: rękę onę od niewiáſty cáłowáną ſobie vćiął. SkarŻyw 319; Byłeś potym od Iudaſzá [...] przedány/ y zdrádliwie cáłowány LatHar 273.
Szereg: »obłapian, całowan« (1): w ktoré żywocie ſyna mégo cialo duchem ſwiętym ieſt ſprawiono/ [...] od ktoré porodzon/ kármion/ oblapián/ tzalowán OpecŻyw 179.

Cf CAŁOWAĆ

MM