[zaloguj się]

CHEŁPIĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

N sg m chełpiący się.

stp s.v. chełpić się, Cn, Linde brak.

Chwalący się [z czego]: Sophistes, [...] vel sophista, Obieráyący ſie w naukách mądrośći álbo ſie chełpiący z nauki y mądrośći Mącz 402c.

Synonimy: chwalący się, okazujący się.

Cf CHEŁPIĆ SIĘ

MM