[zaloguj się]

CHEŁPICIEL (1) sb m

Fleksja

N sg chełpici(e)l.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Człowiek chełpliwy: Iactator, Chwalcá/ chełpicieł [!]. Mącz 161d.

Synonimy: chłubca, chłubny, chwalca.

Cf CHEŁPLIWIEC, CHEŁPLIWY

MM