[zaloguj się]

CHUDZIEC (3) sb m

Fleksja

N sg chudziec (3).

stp brak, Cn s.v. chudak, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
Nieborak, biedak (3): Owa cżym mogł tedy ią chudziec náſzpiżował. HistLan C2; Poczynał iednák mężnie broniąc ſię/ y odpieráiąc Ruſakom/ y Węgrom Bolesław Chudziec z máłą drużyną ſwoich StryjKron 220; ále ow chudźiec co ránę odnioſł/ widząc że źle/ iednáć ieſcze muśi. GórnRozm II.
a. [O psie: Obáleł ſárnę moy chudźiec/ ná rożnie tkwi świeży vdźiec BielawMyśl B4 (Linde).]

Synonimy: mizerak, nędzarz, nieborak.

Cf CHUDAK, CHUDY, CHUDZIASZEK, CHUDZIĘ, CHUDZIK, CHUDZINA

AL