[zaloguj się]

CHYZECZEK (1) sb m

Fleksja

N sg chyzeczek.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład, błędnie: chyżeczek).

Dem odchyz: Gurgustiolum, Chyzeczek/ cháłupeczká. Mącz 150c.

Synonimy: chałupeczka, chałupka, domek.

Cf CHYCZEC, CHYZIK, CHYŻEK, CHYŻKA

MM