[zaloguj się]

1. CIELISTY (21) ai

e jasne.

[comp cielistszy (Linde).]

Fleksja
sg
mNcielisty fNcielistå, cielist(a) nN
Gcielist(e)go Gcielist(e)j G
I Icielistą Icielist(e)m
pl
N subst cielist(e)
G cielistych
D cielistym
L cielistych

sg m N cielisty (5).G cielist(e)go (2).f N cielistå (1), cielist(a) (1).G cielist(e)j (3).I cielistą (2).n I cielist(e)m (3).pl N subst cielist(e) (1).G cielistych (1).D cielistym (1).L cielistych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w. (z Cn).

Przymiotnik odciało:
1. Mający dużo ciała, mięsisty; corpulentus Mącz, Calep, Cn; corporeus Mącz; carnosus, carnulentus, corporatus, curatus, musculosus, pulposus, torosus Cn (9): Vargy czeruone a nyeyako oth pyeſnale albo czyelyſte tak yſz nyſſa uarga uyączſfa byla nyſzly uyſſa PatKaz III 121v; Corpulentus, Cieliſty/ Krępy/ Tyłowity/ Tłuſty. Mącz 66b, 66b; tákiém deſcenſam w ludźách [!] ćieliſtych/ (á pewnie nie w wywiędłych) bárzo bywaią pomocné Oczko 14; SkarŻyw 544; Calep 262b, 1075b.
Szereg: »cielisty a tłusty« [szyk 1 : 1] (2): PatKaz III 118v; Ale zaſię ludziom cieliſtym zbytnie á thłuſtym niedobry ieſt pokarm cżeſty ku iedzeniu FalZioł III 25b.
2. Mający barwę ciała, bladoróżowy; rutilus Mącz; carnosus, roseus Cn (12): Szata Teleti czieliſtei albo czerwonei wzorziſtei w koſtki WyprKr 61; SPodniczka Atlaſu czieliſtego, sobolmy podszita WyprKr 74; Szat Adamaſkowich czeliſtych, kaſda szata z oſmiu bramow zlotoglowowich skitayką zieloną a bialą na oſm panien i na 2. karliczj WyprKr 89; Na obiczie po oboczne kolo loza przi ziemi ſtuk. 2, plotnem czeliſtem podsite WyprKr 100, 39, 63, 75, 89, 99, 100, 103v; Lana Canusina cuius color rutilus, Báwełna cieliſta. Mącz 34b.

Synonimy: 1. krępy, miąższy, mięsisty, tłusty, tyłowity.

Cf CIAŁOWITY

MM