[zaloguj się]

KRĘPY (2) ai

Fleksja
sg
mNkrępy
pl
A subst kręp(e)

sg N m krępy (1).pl A subst kręp(e) (1).

stp brak, stp nazw os, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

Otyły, gruby, tłusty; corpulentus Mącz-, compactus, compactilis, quadratus, sedens, sessilis, succinctus venis, torosus, trossulus, vescus Cn (2) : Corpulentus, Cieliſty/ Krępy/ Tyłowity/ Tłuſty. Mącz 66b; Bo im zárázem kneble w gębę powtykano/ Y iáko capy krępe w kupie powiązano. KmitaSpit B2v.

Synonimy: ciałowity, cielisty, miąższy, mięsisty, siadły, tłusty, tyłowity.

MB