[zaloguj się]

CIEŚNINA (1) sb f

Fleksja

A sg cieśninę.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wąskie, ciasne miejsce: á gdy przez onę ćieśninę [peranqustias] gwałtem [rosomak] ſię przedrzeć chce/ co gwałtownie żárł/ gwałtownie z śiebie wyćiſka ModrzBaz 52.

Cf CIASNOŚĆ, CIEŚŃ

AL