[zaloguj się]

CZYMBOR (5) sb m

czymbor (3), cymbor (2), [cymbur (Linde)]; czymbor KochJez, GórnRozm, GórnTroas; cymbor VotSzl (2).

W przypadkach zależnych o jasne.

Fleksja
sg pl
L czymborze cymborzech, czymborach

sg L czymborze (2).pl L cymborzech VotSzl (2), czymborach (1) GórnRozm.

stp, Cn brak, Linde XVI w.: cymbury.

Znaczenia
Kajdany, więzy (5): Gdźie twoiá ſtraż poboczna tobie ſwoie dáry Oddawáłá/ przygnané w czymborze Tátáry. KochJez B3v; ktorżyby [...] mogli wſkok rádźić o zdrowiu iey [Rzeczpospolitej]/ nie dopiero ſzukáć Doktorow/ gdy [...] nieprżyiáćiel w źiemi/ iuſz pałi/ iuſz wiąże/ iuſz puſtoſzy/ iuſz więźnie w Czymborách wiodą. GórnRozm K; Iuż nie popłynie morſką ſtráſzną wodą/ Ani w czymborze Gréckim go powiodą. GórnTroas 15; Ano mym zdánim/ ćiężſza ieſt iedná godziná w cymborzech Tátárſkich/ ábo ná galerách Tureckich/ á niżeli wielka gromádá pozwow zadwornych VotSzl B3, Fv.

Synonimy: kajdany, pęto.

MM