[zaloguj się]

ĆWIKIELNY (2) ai

e jasne.

Fleksja
sg
f G n Gćwikielnégo
Ićwikielną I

sg f I ćwikielną (1). n G ćwikielnégo (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odćwikła (2):
Wyrażenia: »liście ćwikielne« (1): Albo vtłucz liśćia ćwikielnégo ze śmiotáną/ á przyłoż wczás [na postrzał]/ będźieſz miał pokoy w rychle. SienLek 131.

»ćwikielna nać« (1): A kiedy będzie vwarzony Szcżyr s ćwikielną nacią [...] ſtolcze cżyni FalZioł I 85d.

Cf ĆWIKLANY

KN