[zaloguj się]

ĆWIKLANY (13) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mNćwiklany fN nNćwiklan(e)
G Gćwiklan(e)j Gćwiklan(e)go
Aćwiklany A Aćwiklan(e)
Ićwiklanym I Ićwiklánym

sg m N ćwiklany (3).A ćwiklany (1).I ćwiklanym (1).f G ćwiklan(e)j (1).n N ćwiklan(e) (2).G ćwiklan(e)go (1).A ćwiklan(e) (3).I ćwiklánym (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Przymiotnik odćwikła; betaceus Mącz, Cn (13): Betaceus Cwiklány. Mącz 24c.
Wyrażenia: »korzenie ćwiklane« (2): Też ług w ktorym wrzało korzenie ćwiklane á boże drzewko/ á tym ługiem myi głowę FalZioł I 20a, V 38v.

»liście ćwiklane« (5): FalZioł I 52d; Liśćie ćwiklane z háłunem zwierćiać/ á na oczy przykłádáć. SienLek 63v, 17, 38v, 96.

»nać ćwiklana« (1): Wezmi ſzcżyru/ naci ćwikłaney FalZioł I 86a.

»olejek ćwiklany« (1): Też ieſt dobra/ cżyſciąc niecżyſtoſci z głowy gdy kto ſobie vcżini kichanie z oleikiem ćwiklanym z miodem á ſtrochą imbiru FalZioł I 20a.

»sok ćwiklany« (3): Też ſok ćwiklany z mieſzay s ſalethrą á thym namazuy licze/ trąd vlecżą FalZioł I 20a, I 20a, b.

Cf ĆWIKIELNY

KN