[zaloguj się]

DOBADAĆ SIĘ (4) vb pf

Zawsze sie.

o oraz oba a jasne.

Fleksja
inf dobadać sie
conditionalis
pl
3 m pers dobadaliby się

inf dobadać sie (2).fut 3 pl dobadają sie (1).con 3 pl m pers dobadaliby się (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Dopytać się, wybadać; wymusić wiadomość; extorquere Mącz; electare, elicere, erogitare, expalpare, exsculpere, expiscari, extricare, uxterebrare, interrogare, percontari Cn (4): niekożdy báczyć może co ſye mu dźieie/ ále przez znáki ſye dobádáć może SienLek 104v.

dobadać się czego (3): Widzimi ſie dobádáliby ſie tu cżegoś gdyby to chceli [!] v ſiebie vważyć. SarnUzn Fv; SienLek 115v. Cf dobadać się na kim czego.

dobadać się na kim czego (1): Ne verbum quidemab homine extorquere potui, Nie mogłem ſie ná nimy yednego słówká dobádáć. Mącz 459c.

Synonimy: dopytać się, wybadać, wypytać.

Formacje pochodne cf BADAĆ SIĘ.

LW