[zaloguj się]

DOINĄD (1) av

stp, Cn, Linde brak.

Wskazuje miejsce, bliżej nieokreślony, odmienny od dotychczasowego cel w przestrzeni; dokądinąd:

Połączenie: »skąd doinąd«: Derivativus, Wywiedziony/ wyciągniony z kąd do ynąd. Mącz 357a.

Synonim: »gdzie indziej«.

JZ