[zaloguj się]
DOSKONAŁOĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf DOSKONALSTWO, DOSKONAŁOŚĆ, [DOSKONANIE]