[zaloguj się]

[DOSKONANIE sb n

Fleksja

N sg doskonanie.

stp notuje, Cn brak.

Znaczenia
Wypełnienie:
Wyrażenie: bibl. »doskonanie zakonu«: Bo prawa miłośc doſkonanie zakonu ieſt [plenitudo ergo legis (marg) est (‒) dilectio; wypełnienie tedy Zakonu jest miłość Wujek Rom 13/10]/ iſz czyni co iedno zakon przykazuie MurzNT 91v (Linde s.v. dokonać).

Synonim: wypełnienie.

Cf 1. DOKONANIE, DOSKONAĆ, DOSKONALSTWO, DOSKONAŁOĆ, DOSKONAŁOŚĆ]

BC