[zaloguj się]

DWADZIESTNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg dwadziestność.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dwudziesta część, tu: podatek, wynoszący dwudziestą część dochodu: Vicesima, Dwádźieſtność álbo dwádźieſtnoczęſty pobór/ był táki podátek v ſtárich gdźie dwádźieſtną cześć od wſzech rzeczy zá podátek dawano. Mącz 493a.

ZZie