[zaloguj się]

DWADZIESTNY (4) nm

dwadziestny (3), dwudziestny (1) Mącz (3 : 1).

a oraz e jasne.

Fleksja
sg
mNdwadziestny fN
A Adwadziestną

sg m N dwadziestny (2).f A dwadziestną (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

1. Dwudziesty (3):
a. Ostatni z dwudziestu; vicesimus, vigesimus Mącz (2): Vicesimus, pro vigesimus, Dwádzieſtny Mącz 493a, 493a.
b. Jeden z dwudziestu (1):
Wyrżenie: »dwadziestna część« (1): gdzie dwádźieſtną cześć od wſzech rzeczy zá podátek dawano. Mącz 493a.
2. Zawierający dwadzieścia jednostek; vicenarius Mącz (1):
Wyrażenie: »dwadziestna liczba« = dwadzieścia (1): Vicenarius, Dwádzieśćia w ſobie oſięgáyący/ dwádzieſtną liczbę w ſobie máyący. Mącz 493a.

Cf DWADZIESTNOCZĘSTY, DWUDZIESTNOCZESTNY, DWUDZIESTY

ZZie