[zaloguj się]

DWUDZIESTNOCZĘSTNY (1) ai

Fleksja

G sg m dwudziestnoczestn(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Stanowiący dwudziestą część, dotyczący dwudziestej części:
Wyrażenie: »dwudziestnoczestny pobor«: Aurum vigesimarium, seu vicesimarium, Pieniądze z tákowego dwudziestnoczestnego [!] poboru zebráne. Mącz 493a.

Cf DWADZIESTNOCZĘSTY, DWADZIESTNY

BZ