[zaloguj się]

DWADZIESTNOCZĘSTY (1) ai

Fleksja

N sg m dwadziestnoczęsty.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład błędnie: dwadziestnoczęstny) s.v. dwadziestność.

Stanowiący dwudziestą część, dotyczący dwudziestej części:
Wyrażenie: »dwadziestnoczęsty pobor«: Vicesima, Dwádźieſtność álbo dwádzieſtnoczęſty pobór/ był táki podátek v ſtarich gdzie dwádźieſtną cześć od wſzech rzeczy zá podátek dawano. Mącz 493a.

Cf DWUDZIESTNOCZESTNY, DWADZIESTNY

BZ