[zaloguj się]

DWANASTNY (14) nm

dwanastny (7), dwanasny (5), dwunastny (2); dwanasny OpecŻyw, PatKaz I, PatKaz III (3); dwanastny : dwunastny Mącz (7 : 2).

Pierwsze a jasne, drugie pochylone (w tym w pierwszym a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNdwanåsny fNdwanåstnå nNdwanåsné
G Gdwunåstny G
A Adwanåstną A
I Idwanåstną I
L Ldwunåstn(e)j L

sg m N dwanåsny (1).f N dwanåstnå (5).G dwunåstny (1).A dwanåstną (2).I dwanåstną (1).L dwunåstn(e)j (1).n N dwanåsné (3); -é (1), -(e) (2).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Liczebnik przymiotnikowy; duodenarius numerus, in duodecim divisus Cn (14):
a. Dwunasty, ostatni z dwunastu (5): Ivſz vyuodzycz chczą dwoymnaſzczye wyuodem yſz panną przeſz grzechu pyeruorodnego yeſt począta Naprzod pyeruy uywod [...] Dwanaſny A oſtathny vyuod yeſth zdzywnego obyavyenya PatKaz I 12v; D[wanaſna] Regula ſzwyątoſzczy yeſt wthrwanyu PatKaz III 151.

Przy numerowaniu punktów wypowiedzi wprowadza kolejny dwunasty punkt »dwanasne« = po dwunaste (3): A nápirwéy pirwſſy kor anielſki iąl chwalitz panne Marią [...] Wtoreé przyiąl ią kor archanielſki/ [...] Dwanáſné przyięla Marią troytza ſwięta OpecŻyw 185; yſz myala ta panna myecz dwanaſzczye obyczayow [...] Pyeruy obyczay uyedzyal pan bog yſz nyeuyaſta [...] zgrzeſzyla [...] Utore bog uyedzyal yſz eua byla adamouy poſlubyona [...] Dwanaſne bog vyedzyal yſz yeua myala bycz grzechu początkyem PatKaz III 91v, 106.

b. Jeden z dwunastu (9):
Wyrażenie: »dwanastna część, cząstka« (7 : 2): Deunx, Nieco ſpełná/ krom dwunaſtny częśći. Mącz 83c; Stips unciaria, Drobny pieniądz v Rzimiánów który dwánaſtną część w ſobie miał Mącz 502b, 17c, 342c, 502b [5 r.].

Cf DWANASTY

ZZie