[zaloguj się]

DWOCZELNY (1) ai

Fleksja

N sg m dwoczelny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład błędnie: dwuczelny).

Mający dwa czoła, tu: przydomek Janusa boga staroitalskiego o dwu twarzach: Bifrons, Dwoczelny/ to yeſt/ ktory ma dwie czele/ álbo twarzy. Epitheton est Iani bifrontis. Mącz 24d.

Synonim: dwugęby.

ZZie