[zaloguj się]

[DWOJAK sb m

Fleksja

G pl dwoj(a)ków.

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde bez cytatu; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu.

Prawdopodobnie para lub rzecz składająca się z dwóch identycznych części: grosowych skrzydeł kopa i 8 par, grosowych skrzydeł 2 kopie trojaków związanych i 2 dwojaków. InwMieszcz 1565 nr 119.]

ZCh