[zaloguj się]

DWOKSTAŁTNY (1) ai

Fleksja

N sg n dwokståłtn(e).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.: dwukształtny.

Złożony z dwu postaci (z łac. biformis a. biformatus): Minotaurus monstrum biforme, Zwierzę dwoxtałtne. Mącz 223a.

ZZie