[zaloguj się]

DWOMIESIĘCZNY (3) ai

dwomiesięczny (2), dwumiesięczny (1); dwomiesięczny Mącz (2); dwumiesięczny Calep.

Fleksja

N sg m dwomiesięczny (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów) błędnie s.v. dwumiesięczny.

Trwający dwa miesiące; bimensis Calep, Cn; bimestris Mącz, Cn (3): Bimestris, Dwomieſięczny/ przes dwa mieſiącá. Mącz 216d, 25a; Bimensis – Dwu mieſzieczny. Calep 131a.

Synonim: dwoksiężyczny.

ZZie