[zaloguj się]

DYSCYPLINOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg f con by dyscyplinowała.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Biczować, chłostać w celu umartwienia lub pokuty [disciplinare Łac śr] [kogo]: iedney nocy gdy vżyłá [święta Małgorzata] śioſtry iedney/ [...] ábydiſciplinowáłá: świátłèść ią wielka ogárnęłá SkarŻyw 160.

Synonimy: biczować, bić, chlastać, chlustać, chłostać, chwostać, karać, siec, smagać, uderzać.

Cf DYSCYPLINOWAN

WK, BC