[zaloguj się]
DZIWUJĄCY   Sł stp s.v. dziwować (się); Cn, Linde brak.

Cf DZIWOWAĆ