[zaloguj się]

GAJENIE (11) sb n

a jasne; tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
N gajeni(e)
G gajeniå

sg N gajeni(e) (8).G gajeniå (3).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIII w. s.v. gaić.

1. praw. Otwieranie roków sądowych (11): Acz káżdemu Sądowi/ y káżdey zwirzchnoſći/ kroni gáienia/ vtćiwoſć przyſtoi czynić/ wſzákże thy ſrzodki ku poważnoſći y vtćiwoſći Sądowey dźiwnie káżdego pobudzáią. GroicPorz i3, i3.
Wyrażenie: »gajenie Sądu (wielkiego a. wyłożonego)« (9): Gáienie wielkiego Sądu. GroicPorz i2; Ty wzdánia iáko y gáienie Sądow/ przyſtoi áby były właſnym wyrozumnym wſzem ięzykiem ſpráwowáne GroicPorz 13v, d3, lv, mv, nn3 [2 r.], nn3v [2 r.].
2. [praw. Wnoszenie opłaty za prawo korzystania z określonych płodow lasów i wód: z ktorych gburzy potrzebę drew i budowania wolną mają okrom gajenia. LustrMalb 51, 162.

gajenie czego: Od dębu gajenia przychodzi do roku fl. 1 gr 12. LustrWpol 250.

gajenie na co: Około gajenia rybakow na jezior a już jest wzminka i szacunek przy puszczej gostyńskiej LustrRaw 110; od gajenia na drwa fl. 4. LustrWpol 48.]

Cf GAIĆ, [GAIĆ SIĘ], GAJ

MM