[zaloguj się]

GĘGA (1) sb f

Fleksja

A pl gęgi.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Gęś: Lecż gdy kmiotkowie naydą ſwoie Gęgi/ Dádzą fliſowi niepobożne ćięgi. KlonFlis F3v.

Cf GĘGOGŁOSY, GĘŚ.

AL