[zaloguj się]

GŁOŚNIK (1) sb m

Fleksja

N pl głośniki.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu.

Znaczenia
Samogłoska: Vocales apud Grammaticos quinquae literae, a, e, i, o, u, Głośne litery álbo głośniki pewny głos wydawáyące. Mącz 504c.

Synonim: wokalisz.

Cf [DWOGŁOŚNIK]

ZZa