[zaloguj się]

[GWIAZDMISTRZ sb m

Fleksja

N sg gwiåzdmistrz.

stp brak, Cn s.v. gwiazdarz, Linde także XVIII w.

Znaczenia
Astrolog: ia wiem iżeś ty ieſt Nachor Gwiazdmiſtrz á nie Bárláám SkarŻyw 996 (Linde).

Cf GWIAZDARZ, GWIAZDOMĘDRELLA, GWIAZDOWNIK, GWIAZDOZORCA]

KW