[zaloguj się]

[HUFCZYK sb m

Fleksja

A pl hufczyki.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odhufiec”, tu przen: gromadka, kupka, zbiorek: Dowody ſwoie ná cżterzy cżęśći dźieli/ [...] A to ieſt iego wálne rozdźielenie świádectw: ktore záś potym ná oſobne hufcżyki ſzykuie. Abowiem świádectwá ſámy/ dźieli ná trzy hufcżyki. CzechRespons 28.

Synonim: kupka.

Cf HUFECZEK, HUFIK]]

WG