[zaloguj się]

HUFIK (3) sb m

Fleksja
sg pl
N hufik hufiki
A hufiki

sg N hufik (1).pl N hufiki (1).A hufiki (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dem. odhuf” ‘oddział wojska; legiuncula, parva legio Calep (3): Ale Iudás zſzykowawſſy około ſiebie ſſeść thyſięcy/ y rozſádziwſſy huffiki [et constitutis per cohortes]/ ćiągnął przećiwko Tymotheuſſowi Leop 2.Mach 12/20, 2.Reg 15/18; Legiuncula, parva legio – Małą legią, huffik. Calep [588]b.

Cf [HUFCZYK], HUFECZEK

KN