[zaloguj się]

[JANUAR sb m

januar, januaryjus.

Pierwsze a jasne, drugie pochylone.

Fleksja

G sg januåra, januåryja.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Styczeń [ianuarius, mensis nomenstyczeń Mącz 163d, Calep; styczeń - ianuarius Cn]: ROku 1501. iedennaſtego dniá Iánuariá ſkoro Krol Albricht odpráwił poſły Tureckie StryjKron 682.
Wyrażenie: »księżyc januar«: narodzyl szye był [Aleksander Wielki] oszmego kalendy kxązycza Ianvara [VIII kalendas Januarii; oſmego dniá kſiężycá Stycżniá HistAl N5] HistAl 1510 545.

Synonim: styczeń.]

MK