[zaloguj się]

[KARNAWAŁ sb m

karnawał a. karnawały pl t

Fleksja

N a. I pl k(a)rn(a)w(a)ły.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Ostatnie trzy dni przed wielkim postem (z włos. carnevale) [carnivaliamięsopusty BartBydg]: Fastel Hauenth [= Fastelabend] u nas zowią Jako postową Wigiliją. Po łacinie Carnis privi, Iż już ni[e] jeść, jedno ryby, A po włosku karnawały, Co się z mięsem pożegnały. DramStp I 597.

Synonim: mięsopust.]

FP