[zaloguj się]

KOBIERZECZNIK (1) sb m

Fleksja

N sg kobierzecznik.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, kto wyrabia kobierce: Plumarius – Tkacz kebierczow [!], kobierzecznik. Calep 814b.

Cf KOBIERTNIK

ZCh